טופס הודעה על מקרה – תאונה

טופס הודעה על מקרה – תאונה

טופס הודעה על מקרה - תאונה
הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים ולגברים

פרטי המבוטח:
יעד ליסינג ומימון לרכב בע"מ
ח.פ 514676352
טלפון 08-9462020
פרטי הנהג ברכב בזמן התאונה:
פרטי האירוע:
פרטי צד ג' המעורבים:
פרטי הנהג - צד ג':
פרטים על נפגעים שהיו בכלי הרכב המבוטח (כולל הנהג) ו/או הולכי רגל: